Katastrofa – uratowana sytuacja , powrót na kołach do domu ekipa naliju.pl