KILLING THE RIVERS – ZABIJANIE RZEK

2018-11-16 Wyłączono przez Adam Adi

Prezentowane zdjęcia – wykonane w końcu października i na początku listopada 2008 roku – przedstawiają przykłady traktowania rzek przez meliorantów. Dotyczą rzek: Giełczwi, Bystrej i Poru. (miniatury zdjęć poniżej, a zdjęcia znajdują się pod adresem strony: http://www.komisjalublin.ota.pl/index.php?option=com_zoom&Itemid=85&catid=47 / http://www.komisjalublin.ota.pl/index.php?option=com_zoom&Itemid=85&catid=48
Zainteresowanym możemy też na życzenie wysłać dyski CD.

Zdjęcia pokazują, że pomimo obowiązującego prawa: Ramowej Dyrektywy Wodnej, ustawy Prawo wodne, ustawy o ochronie przyrody podobne praktyki nadal są stosowane. Z rzek usuwane są pnie, leżące tam od dziesiątków lat i dobrze ustabilizowane w gruncie, usuwana jest roślinność wodna, profilowane są skarpy, prostowane zakręty. Tak, jak w latach 60. ubiegłego wieku. Charakterystyczne, że ani zwały śmieci, ani zbudowane przez mieszkańcόw kładki nie przeszkadzają meliorantom i są pozostawiane.