Portal fishing.pl zostanie zamknięty 30.09.2023.

2023-08-03 Wyłączono przez admin

Zarząd firmy Krokus Sp. z o.o. pragnie poinformować, że po wielu latach
prowadzenia serwisu fishing.pl, występującego także pod nazwami
domenowymi lin.pl, rybieoko.eu, rybieoko.pl, sum.pl, wedkarze.pl, podjął
decyzję o zamknięciu portalu. Zakończenie działalności portalu planowane
jest na dzień 30.09.2023.