Opłata Krajowa – kolejny program Wód Polskich dla wędkarzy, który rozszerza możliwości programu Nasze Łowiska!

Opłata Krajowa – kolejny program Wód Polskich dla wędkarzy, który rozszerza możliwości programu Nasze Łowiska!

2023-01-25 Wyłączono przez Łukasz lukas

1 stycznia 2023 ruszyła Opłata Krajowa – drugi, obok projektu „Nasze Łowiska”, program wdrożony przez Wody Polskie, mający za zadanie ułatwić dostęp do jeszcze większej liczby łowisk wędkarskich. Dzięki porozumieniom zawieranym przez Wody Polskie z użytkownikami rybackimi, możliwe jest udostępnienie większej ilości obwodów dla wędkarzy. W ramach Opłaty Krajowej wędkarze mogą korzystać z wód dostępnych do wędkowania w ramach programu Nasze Łowiska, jak również wód innych użytkowników rybackich, którzy udostępnili obwody dla wędkarzy w ramach programu Opłata Krajowa tylko za 350 zł rocznie! Aktualnie do dyspozycji jest ponad 100 łowisk w całym kraju.

Możliwości wędkowania w Polsce są różnorodne. W ramach Programu Opłata Krajowa wniesienie opłaty umożliwia amatorski połów ryb zarówno na wodach, gdzie użytkownikiem są Wody Polskie, czyli obwodach rybackich i łowiskach Programu Nasze Łowiska, jak również w obwodach innych użytkowników rybackich, którzy przystąpili do programu Opłata Krajowa. Dzięki temu Wody Polskie poszerzyły ofertę łowisk dostępnych dla wędkarzy w ramach jednej opłaty. W 2023 roku została ustalona na poziomie 350 zł, a ulgowa, dla młodzieży do 18. roku życia, to 175 zł. Zezwolenie w ramach Programu Opłata Krajowa może wykupić każdy wędkarz posiadający kartę wędkarską. Wędkarze muszą przestrzegać regulaminu amatorskiego połowu ryb, obowiązującego na danym łowisku.

nasze lowiska oplata krajowa 2

Program Nasze Łowiska obejmuje wody dostępne do amatorskiego połowu ryb, na których racjonalną gospodarkę rybacką prowadzi bezpośrednio PGW Wody Polskie, a ścisłe ujmując dyrektorzy Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej. Natomiast program Opłata Krajowa obejmuje zarówno wody dostępne do wędkowania w ramach programu Nasze Łowiska, jak również wody innych użytkowników rybackich,  którzy podpisali z  PGW Wody Polskie  stosowne porozumienia i tym samym udostępnili obwody dla wędkarzy w ramach programu Opłata Krajowa. Oba programy służą upowszechnianiu amatorskiego połowu ryb i umożliwiać dostęp do tej formy rekreacji jak największej liczbie obywateli. Ich celem jest, aby dostęp ten był jak najprostszy i jak najbardziej powszechny.  Liczba obwodów należących do obu programów będzie sukcesywnie wzrastać.

Więcej przydatnych dla wędkarzy informacji, w tym moduł pytania-odpowiedzi Q&A, dostępnych jest w zakładce:

Nasze Łowiska: https://www.wody.gov.pl/nasze-lowiska

Opłata Krajowa: https://www.wody.gov.pl/nasze-dzialania/oplata-krajowa

Oplata krajowa i nasze lowiska

 

Sukces programu Nasze Łowiska

Dla uproszczenia zasad wędkowania oraz pozyskiwania wymaganych zezwoleń, a także obniżki opłat i uatrakcyjnienia oferty dla wędkarzy, Wody Polskie przygotowały program „Nasze Łowiska”. To projekt jednego zezwolenia na wędkowanie na terenie całej Polski, którego zasadniczą częścią jest jednolita opłata w wysokości 250 zł na obwodach użytkowanych rybacko przez Wody Polskie. Na początku do programu należało 27 obwodów rybackich w 4 regionach wodnych. Po blisko roku funkcjonowania „Naszych Łowisk” Wody Polskie zarządzają 94 obwodami rybackimi oraz 2 łowiskami specjalnymi w 7 regionach wodnych, które udostępniają do amatorskiego połowu ryb.  Aktualnie żaden z użytkowników rybackich nie udostępnia tak dużej ilości obwodów rybackich, przy zachowaniu tak niskiej ceny za zezwolenie na amatorski połów ryb.

Więcej informacji na temat programu Nasze Łowiska i działań podejmowanych w regionach wodnych dla rozwoju rybactwa:

https://www.wody.gov.pl/aktualnosci/3242-sukces-programu-nasze-lowiska-wedkuj-na-blisko-stu-lowiskach-wod-polskich

 

Mapa obwodów rybackich adminstrowanych przez Wody Polskie w ramach „Naszych Łowisk” oraz program Opłata Krajowa

mapa obwody rybackie