PGW Wody Polskie chronią tarliska

PGW Wody Polskie chronią tarliska

2022-12-19 Wyłączono przez Zygmunt P.

Od kilku miesięcy wędkarze w Polsce z żywym zainteresowaniem śledzą zmiany dotyczące prowadzonej gospodarki na krajowych wodach. Internetowe fora i socjalmedia huczą od rozmaitych pogłosek. Pojawia się wiele sprzecznych opinii. Dlatego staramy się na bieżąco informować naszych Drogich Czytelników o skali i skutkach wprowadzanych zmian opierając się na oficjalnych i sprawdzonych źródłach. Jednocześnie staramy się w ramach naszych możliwości brać czynny udział w procesie konsultacji planowanych zmian zgłaszając wnioski i stanowisko w imieniu wędkarzy.

W styczniu informowaliśmy o planach nowoutworzonego Departamentu Rybackiego w Państwowym Gospodarstwie Wodnym „Wody Polskie” dotyczących m.in. wprowadzenia ujednoliconej opłaty krajowej dla wędkarzy. Warto przypomnieć, że PGW „Wody Polskie” jest z mocy prawa dysponentem wód powierzchniowych w Polsce i odpowiada za gospodarkę prowadzoną na tych wodach przez użytkowników rybackich (PZW, spółki rybackie, osoby fizyczne) korzystających z tej wody na mocy umów z PGW. Łącznie PGW administruje na ponad 2200 obwodach rybackich, które zdatne są do prowadzenia gospodarki rybackiej a zatem i wędkowania. Ogromna większość z nich oddana jest w użytkowanie użytkownikom rybackim (np. PZW) ale PGW może także jeśli nie ma chętnych na użytkowanie prowadzić gospodarkę rybacką samodzielnie. Zatem nie jest to, jak niektórzy to próbują przedstawiać, „konkurencja” dla prywatnych użytkowników jak np. PZW, jest to instytucja nadzorująca i kontrolująca gospodarkę rybacką w imieniu Skarbu Państwa.

Idea jednej opłaty dotyczy przede wszystkim obwodów na których gospodarkę rybacką prowadzi samodzielnie PGW. Z informacji jaką przekazał nam Dyrektor Departamentu Rybackiego PGW – pan Dionizy Ziemiecki na dzień 31.03.2022 PGW samodzielnie gospodarowało na 31 obwodów, zaś do końca kwietnia ten stan powiększy się do łącznie 54 obwodów. Możliwe jest także pozyskanie kolejnych 170 obwodów w najbliższym czasie, z czego część nie będzie zdatna do wędkowania. Jak zatem widać nie jest to oszałamiająca liczba biorąc pod uwagę ogólną liczbę obwodów. Stąd prowadzone są obecnie intensywne konsultacje i spotkania aby również prywatni użytkownicy wód (np. PZW) weszli do systemu jednolitej opłaty krajowej. Podobną ofertę Departament Rybacki PGW wystosował do poszczególnych okręgów PZW. Niestety pomimo wstępnego zainteresowania części z nich, na skutek nacisków ze strony Zarządu Głównego PZW, który w specjalnej uchwale wręcz zakazał okręgom prowadzenia rozmów z PGW – co jest o tyle kuriozalne, że to każdy okręg samodzielnie podpisuje umowy na użytkowanie danego obwodu właśnie z PGW – okręgi jak dotąd nie wyraziły chęci uczestnictwa w systemie jednej opłaty krajowej.

Zmiany związane z utworzeniem Departamentu Rybackiego i procesem wprowadzenia jednolitej opłaty krajowej wymagają odpowiedniej przychylności ze strony Ministerstwa Infrastruktury, które sprawuje ustawowy nadzór na PGW „Wody Polskie”. Dlatego w dniu 29 marca odbyło się spotkanie w Ministerstwie Infrastruktury z panem Markiem Gróbarczykiem – Sekretarzem Stanu odpowiedzialnym za bezpośredni nadzór nad PGW przedstawicieli wiodących wędkarskich mediów (w tym naszej redakcji oczywiście) z udziałem pana Dyrektora Dionizego Ziemieckiego. Na tym spotkaniu była okazja zwrócenia uwagi Wiceministra Gróbarczyka na kwestie ochrony wód – sytuacji w strażach (PSR, SSR), niskich kar za kłusownictwo, nielegalnego zrzutu ścieków i zanieczyszczeń itp. Pan Wiceminister bardzo interesował się przedstawianymi kwestiami. Poskutkowało to od razu konkretnym rozwiązaniem – Departament Rybacki PGW wystąpi do dyrektorów poszczególnych RZGW aby wszystkim użytkownikom obwodów nakazali oznakowanie tarlisk ryb w widoczny sposób (boje) jako miejsca wyłączone z wędkowania. Jeśli użytkownicy nie wykonają zalecenia, RZGW same oznaczą tarliska na koszt użytkownika w ramach tzw. wykonania zastępczego.

I tu nasi Drodzy Wędkarze jest ogromna prośba do Was – macie możliwość już dziś zgłosić tarliska ryb, które chcecie aby były objęte ochroną i wyłączone z wędkowania. Aby to zrobić wystarczy napisać maila na adres Fundacji SWP „Nasze Wody” – swpnaszewody(at)gmail.com (w miejsce at wstawiamy znak @) z opisem miejsca, które chcecie zgłosić. Bez Waszej pomocy będzie to trudne i czasochłonne, bo nikt tak nie zna wody jak wędkarze spędzający nad nią dużo czasu. Dlatego bardzo liczymy na Waszą pomoc! Liczymy też, że poinformujecie swoich kolegów wędkarzy aby oni również mogli przyłączyć się do akcji.

To oczywiście dopiero skromny początek. Sygnalizowaliśmy panu Wiceministrowi m.in. konieczność zmian prawnych. Dlatego mamy nadzieję, że już niebawem będziemy mogli poinformować Was o kolejnych, widocznych zmianach, chroniących ryby. Śledźcie portal wedkuje.pl oraz nasze socjalmedia. Liczymy też na Wasze uwagi i sugestie, zapoznamy się z każdą. Tylko wspólnie możemy zadbać o to aby pogłowie ryb w naszych wodach wreszcie uległo poprawie.

Autor tekstu: Redakcja wedkuje.pl